Föreläsning

FÖRELÄSNINGAR

Både Håkan och Ulrika kommer gärna och berättar…

Vi har den senaste tiden hållit föredrag för Tillväxtverket, naturvårdsverket, olika universitet, LRF, svensk skogsnäring, kvinnligt företagande och landsbygdsutveckling, frukostmöten, gröna kapitalistdagen på Berns salonger, mm