Alkohol

after wood

Serveringstillstånd

Vi har fullständiga rättigheter för slutna sällskap.
Gärna serverar vi ett gott öl eller vin till middag och/eller bastun.

Alkoholpolicy

Skogseremitaget är inte vilken konferensanläggnings som helst.
Det finns mycket som är annorlunda och ovant här.

Öppna eldslågor och alkohol är en dålig kombination!

För allas säkerhet och trevnad:
vill vi därför gärna hålla alkoholkonsumtionen på en trygg nivå för att undvika olyckor vid övernattning i skogseremitagets stugor och trädhus.
Tack för er förståelse!

 after work i skogseremitaget