Bokningsvillkor för online-bokningar 

(naturnätter, workshops , retreat)

När blir min bokning bindande?
Bokningen är bindande för såväl Urnatur som dig som kund så snart din bokning har bekräftats skriftligen (mail). Du är själv skyldig att kontrollera att bokningsbekräftelsen stämmer så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Bokning och betalning
Du betalar hela bokningsbeloppet direkt vid bokningstillfället. Bokningssumman debiteras ditt betal- eller kreditkort. Samtliga priser är angivna inklusive moms. Alla bokningar bekräftas via e-post.

Visa och Mastercard betalning sker via PAYEX infrastruktur som är en 3D-Secure och det är ett branschledande system för säkerhet och förebyggande av bedrägerier.

Ombokning och avbokning
Kostnadsfri avbokning fram till 40 dagar innan ankomst.
39-11 dagar före ankomst debiteras 50% av bokningsbeloppet
och avbokning senare än 10 dagar före ankomst debiteras 100 % av bokningsbeloppet.

Avbokning är giltig först då du har mottagit bekräftelse på din avbokning. Eventuell bokningsavgift återbetalas ej. Avbokas inte bokningen enligt ovan har du inte rätt att återfå bokningsbeloppet. Återbetalning kan heller inte garanteras om avbokningen har gjorts direkt till anläggningen.

Incheckning – sen ankomst
Om inget annat framgår av bokningsbekräftelsen gäller incheckning senast kl. 17.00 (naturnätter).

Reklamation
Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart till anläggningen. Om du underlåtit att söka rättelse under vistelsetiden, kan du inte i efterhand kräva ersättning. Om du ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta framföras skriftligen senast 7 dagar efter avresa till oss på Urnatur.
Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter.

Personuppgiftslagen (PUL)
Genom att betala samtycker du till att personuppgifter får behandlas av Urnatur. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Urnatur har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden.

Resegaranti
Urnatur har resegaranti ställd hos Kammarkollegiet. Resegarantilagen skyddar resenärer när de köper en paketresa av en arrangör som ställt garantier till Kammarkollegiet. Det betyder att du som köper en paketresa hos Urnatur är försäkrad om resan avbryts på grund av att hotellet gått i konkurs. Observera att detta endast gäller en paketerad resa (som i detta fall inkluderar t ex kurs) och inte gäller om du t.ex. enbart köper mat & logi.

Force Majeure
Vi reserverar oss för lagändringar, prisändringar och hinder enligt Force Majeure som ligger utanför vår kontroll. I de fall då resan på grund av angivna skäl inte kan genomföras är Urnatur fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Övriga bokningar
t ex konferenser, 
görs direkt via oss på Urnatur.
För offert maila oss på info@urnatur.se