du gör skillnad

De flesta lantbrukare kan idag inte livnära sig av det gården ger. Lantbruket och skogsbruket är både mödosamt och olönsamt. Därför pendlar många till närmaste staden för att arbeta med annat. Skogen sköter skogsbolagen om. Och då blir det för det mesta kalhyggen. En mycket tråkig utveckling – och även fatal för både den biologiska mångfalden – och klimatet.

Turism ger lönsamhet och nytt värde för skogen och markerna.

Turisterna – våra gäster – med andra ord DU – betalar bland annat för att uppleva vår vackra natur med hög biologisk mångfald.

Du gör det möjligt att vi kan lägga extra tid och omsorg på att maximera förutsättningarna för en rik flora och fauna. 

Vi är producenter av biologisk mångfald!

Med hjälp av artexperter har vi samlat på oss data kring arter som har rapporterats till artdatabanken.Vi är nu uppe i över 2000 arter på våra marker! 

Vi kan faktiskt påverka den biologiska mångfalden på många sätt:

Genom att vi till exempel fortsätter bruka våra uråldriga kulturmarker genom slåtter och med betande djur på de öppna markerna och genom att vi sparar gamla träd, satsar på en rik blandning av olika trädslag, lämnar död ved och inte gör några kalhyggen kan vi öka den biologiska mångfalden i skogen . Allt hänger ihop och det vill vi gärna förmedla till alla våra gäster som är intresserade.

Rewilding på Urnatur vis – med hjälp av får, kor och hästar

En gång i tiden, för inte allt för länge sedan faktiskt, innan människan utrotade de stora gräsätarna, som t ex uroxen, var landskapet öppnare. Skogarna var oftast glesare och mycket artrika. Unga, gamla och döda träd fanns i en salig blandning. Bränder var vanligare.
Rewilding har blivit ett populärt begrepp men är ofta ganska missförstådd. För att kunna bevara ett någorlunda naturligt och ursprungligt landskap är det en total förutsättning att vi måste fortsätta att ersätta de utrotade gräsätande djuren. I brist på vilda gräsätare måste de ersättas med t ex betande tamboskap, precis som man har gjort under hundratals år med småbrukandet.

Våra får, hästar, kor och andra betesdjur får ersätta uroxarna och visenterna och beta hagarna och skogen. Tack vare dem får vi detta vackra öppna landskap med höga naturvärden. 

Att äta eller inte äta kött

Det är viktigt att förstå betande djur bidar till att skapa höga naturvärden och biologisk mångfald. Det är ingen slump eller tur att det är vacker natur med höga naturvärden här utan ett resultat av betesdjur och bondens skötsel i nära samarbete. Redan på kort sikt förlorar en gård som inte hålls öppen genom slåtter och bete mycket av sina naturvärden. Många arter gynnas av bete men kvävs av det långa gräset på igenväxande marker.

Här på Urnatur kan du köpa till lammkött från gården. Det kan du äta med gott samvete för du gör en mycket god gärning genom att stödja vår djurhållning. Lammen föds i april , kommer ut på betet i maj och går där ända till hösten då det är tid för höstslakt. De har ett fantastiskt liv – ganska fritt och med finaste örtfloran som mat. Under vintern har vi kvar de tackor som ska bli mammor till nästa års lamm. Vi kan bara spara så många djur över vintern som vi har eget foder till från våra marker.

Välkommen till Hålavedens uråldriga och unika kulturlandskap!