du gör skillnad

De flesta lantbrukare kan idag inte livnära sig av det gården ger. Lantbruket och skogsbruket är både mödosamt och inte lönsamt. Därför pendlar många till närmaste staden för att arbeta med annat. Skogen sköter skogsbolagen om. Och då blir det för det mesta kalhyggen. En mycket tråkig utveckling – och även fatal för både den biologiska mångfalden – och klimatet.

Turism ger lönsamhet och nytt värde för skogen och markerna.

Turisterna – våra gäster – med andra ord DU – betalar bland annat för att uppleva vacker natur med hög biologisk mångfald.

Det ger oss möjlighet att lägga extra tid och omsorg på att förbättra förutsättningarna för en rik flora och fauna.
På det viset hjälper turism i vårt fall den biologiska mångfalden och indirekt även klimatet.

Vi är producenter av biologisk mångfald!

Med hjälp av artexperter har vi samlat på oss data kring arter som har rapporterats till artdatabanken.Vi är nu uppe i över 1000 arter på våra marker! 

Vi kan faktiskt påverka den biologiska mångfalden på många sätt:

Genom att vi till exempel fortsätter bruka våra uråldriga kulturmarker genom slåtter och med betande djur på de öppna markerna och genom att vi sparar gamla träd, satsar på en rik blandning av olika trädslag, lämnar död ved och inte gör några kalhyggen kan vi öka den biologiska mångfalden i skogen . Allt hänger ihop och det vill vi gärna förmedla till alla som är intresserade.

Rewilding på Urnatur vis – med hjälp av får och hästar

En gång i tiden, för inte allt för länge sedan faktiskt, innan människan utrotade de stora gräsätarna, som t ex uroxen, var landskapet öppnare. Skogarna var oftast glesare och mycket artrika. Unga, gamla och döda träd fanns i en salig blandning. Bränder var vanligare.
Rewilding har blivit populärt men är ofta ganska missförstådd. I ett landskap som människan redan påverkat så starkt måste vi nu också fortsätta att ersätta de utrotade betande djuren – med t ex betande tamboskap.
Våra får, hästar och andra betesdjur får ersätta uroxarna och beta hagarna och skogen. Tack vare dem får vi ett vackert öppet landskap med höga naturvärden.

Att äta eller inte äta kött

Här på Urnatur kan du köpa till lammkött från gården. Det kan du äta med gott samvete för du gör en god gärning. Utan våra får skulle det inte alls vara så här vackert och artrikt. Lammen föds i april , kommer ut på betet i maj och går där ända till hösten då det är tid för höstslakt. De har ett fantastiskt liv – ganska fritt och med finaste örtfloran som mat. Under vintern har vi kvar de tackor som ska bli mammor till nästa års lamm. Vi kan bara spara så många djur över vintern som vi har eget foder till från våra marker.

Välkommen till Hålavedens uråldriga och unika kulturlandskap!