Urnaturs skogsbruk

Under de 20 år vi bott i Sjögetorp har vi använt vår skog till många projekt och husbyggen – utan att för den skull skapa ett enda kalhygge. Ofta får vi frågan:
Hur vet ni vilka träd ni ska hugga bort?

skogsbruk

Här visar vi på några exempel hur vi tänker.

Vårt senaste projekt just nu är att bygga en ny maskinhall, eftersom det som skulle bli maskinhall istället blev ateljé, snickeri och butik….
Så vi behöver helt enkelt virke till en maskinhall. Håkan har gjort en skiss och en lista på hur långa, grova och antal timmerstockar vi behöver.

Sen funderar han var han kan hitta timret. Det är förstås mest rationellt att hugga allt på ett ställe. Men många aspekter vägs in här och då blir det att man plockar lite här och där. Det är både naturvärden, praktiska nyttoaspekter och estetiska värden som spelar in. Just på den här bilden så finns det en del äldre tallar och halvstora ekar som börjar missgynnas av de yngre granarna. Tallen och ekens trädkronor behöver mycket ljus och mår dåligt av träd som växer upp i kronan. Så dessa träd tar vi bort. Granarna blir timmer eller ved. Dessutom kanske detta blir en fin plats för att senare utöka skogseremitaget.

Genom gamla kartor och genom att läsa naturen och kulturlämningar som stora stenrösen vet vi att stora områden här uppe tidigare har varit slåtteräng. Fortfarande finns det t ex gott om nattviol. Kollar man årsringarna på granarna så ser man att de är ca 75 år gamla- dvs de började växa när ängslåttern upphörde. Äng kanske det inte blir just här igen, men vi vill släppa in lite mera ljus så det växer lite gräs eftersom vi använder dessa marker till skogsbete numera. Skogsbete får man bra med stöd för vilket gör det långt gynnsammare än att avverka- och: vi har vår härliga skog kvar :)
Kanske också ett och annat frö finns kvar i fröbanken i jorden som kan komma upp igen.

På ett tredje ställe har Håkan tidigare röjt fram ett bete med björk och ek. Angränsande står skogen tät. För att skapa en mjukare övergång mellan skogen och den öppna betesmarken – vilket är gynnsamt för insekter och därmed även fåglar och fladdermöss så är det en bra naturvårdsåtgärd att ta granar där som kanske även stör tallarna. De maffigaste granarna och tallarna sparar vi – kul att ha en skog med gamla grova träd och stor spridning av både små unga träd och trädslag.

Man är med andra ord som en ”landskapsarkitekt” och formar naturen. Kreativt, vackert, bra för både skogen, floran, faunan och oss. En verklig win-win situation.

Riset drar vi ihop i högar så de inte skuggar marken och ger fina miljöer både för insekter och den lilla gärdsmygen.
Förutom timmer (som kommer att sågas med hjälp av ett mobilt sågverk på gården) så får vi här i detta fall:

– gärdesgårdsvirke av grantoppar och mindre granar
– ved,
– några enestörar till gärdesgård

och en vacker skog.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.