naturvård 4x lönsammare än modernt skogsbruk!

ja, vad är skog värd egentligen?
svar: – det beror på vem man frågar!

Många skogsägare ser skogsbruksplanen som en “bruksanvisning” för skogsskötseln. Tyvärr är de inte medvetna om att skogsbruksplanen i princip bara är till för att hjälpa skogsindustrin att få tillräckligt med råvara. Dessutom är massaved och timmer dåligt betald. Följer man deras råd och släpper in stora maskiner så blir det dessutom inte mycket över när man ska betala skördaren och skotning. Man riskerar att få markerna väldigt sönderskörda – och det ända man har kvar sen är ett sorgligt tomt jäspande kalhygge. Men det finns andra sätt att tänka och gå tillväga. Här visar vi ett konkret exempel på ekonomin kring ett stycke mark vi håller på att restaurera kontra hur ekonomin hade sett ut när skogsindustrierna hade fått bestämma. Dessutom har vi efteråt ett vackrare landskap än innan – Istället för ett kalhygge får vi ökad biologisk mångfald!

bilden till vänster: Håkan tar bort björk och gran som har kommit upp (och delvis planterats) i betesmarkerna. Många skulle nog tycka att det är totalt vansinne att avverka träden i sina bästa växtår. Resultatet till höger : de gamla fina hagmarkerna som har varit helt igenvuxna kommer fram.

efter restaureringen: Vinterns “skörd” av björkmassaved, grantimmer och granmassaved som vi säljer till Holmen.

Finns det andra sätt att tjäna pengar på sina träd än att avverka dem och sedan plantera ny skog?

Jodå – med lite större tankar om alternativt skogsbruk och vidareförädling finns stora möjligheter.

Vi vill illustrera det genom ett exempel på mark vi köpte under 2016.

så här gjorde vi:
Under vintern 2016/17 påbörjade vi restaurering av de nya markerna .
I skogsbruksplan är allt klassat som skogsmark. Målet för oss är dock att ta fram de gamla betesmarkerna, åkertegarna och skogsbetena. Markerna är väldigt igenväxta framför allt med björk och gran. För att minimera markskador men framför allt för att ha helt egen kontroll på exakt vilka träd som tas bort valde vi att själva avverka med motorsåg och inte ta in några avverkningsmaskiner. Vi högg 100 m3fub björkmassa och ca 30 m3fub granmassa och 10 m3to grantimmer. Vilket inbringade ca 50000 kr. Våra avverkningskostnader var tot ca 2000 kr i form av diesel och bensin. Hade vi lejt maskiner hade kostnaden blivit ca 20 000,-. Redan här tjänade vi 18000 kr och behövde dessutom inte betala för dyra gym.

Eftersom vi högg motormanuellt hade vi alla möjligheter att ta vara på alla enestakar och klena granar till framtida trägärdesgårdar. Vi högg ca 500 granar och 500 enar, vilka är värda ca 40000 kr kapade och spetsade. Under huggningarna passade vi även på att välja ut ett antal tallar, granar och ekar för att såga till egna plankor och brädor. Volymen blev ca 10 m3to vilket kommer att ge oss ca 5 m3 plankor och brädor till ett värde av ca 15000 kr. Sågningen kommer att kosta ungefär 3000 kr, vi sparar således 12000 kr. Huggningarna gav även egen ved ca 20 m3fub till ett värde av ca 12000 kr, kapat och kluvet.

Eftersom markerna har många kulturspår i form av stensträngar, stenrösen, åkertegar, brukningsvägar mm är länsstyrelsen mycket positiva till ett restaureringsstöd som då kommer att inbringa 3600 kr per hektar. Marken är 12 ha vilket då kommer att ge 43200 kr per år i fem år. Vi måste då stängsla hela marken som kräver 2000 m staket till en materialkostnad av ca 30000 kr vilket ger 6000 kr per år under femårsperioden. Här tjänar vi således ungefär 37000 kr per år. Hur ser då intäkterna ut om vi valt ett modernt skogsbruk? Intäkterna kan ungefär beräknas till 15000 kr per år. Det möjliga årliga uttaget är ca 60 m3sk per år.

Den beräknade intäkten under en 10 år period är.

år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6-10
Sålt virke 50 000 50 000 10 000 0 0 3 000
Gärdesgårdsvirke 40 000 10 000 0 0 0 500
Eget virke 12 000 0 0 0 0 3 000
Egen ved 12 000 12 000 0 0 0 5 000
Restaureringsstöd 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 30 000
totalt 149 000 107 000 37 000 37 000 37 000 41 500

 

För en idag alternativ skötsel av markerna men en i äldre tider traditionell skötsel ca 596500 kr att jämföra med modernt skogsbruk som skulle ge ca 150000 kr. Ett enkelt val kan tyckas men det kräver en hel del eget arbete, kunskap och vilja. Men det ger så mycket tillbaka att få vara ute i naturen en vältränad kropp en enorm glädje – och man omges av vacker natur istället för hyggen och mörka tråkiga granplanteringar.

Resultat: Ännu vackrare natur än utgångsläget som dessutom bara kommer att bli finare med åren.

Hade vi följt skogsnormen och rekommendationerna:

Resultat: Gammal tallskog är avverkad som kommer att ersättas med planterad gran, åker igenplanterad. Deprimeande marker.

en – brännved eller ekologisk rötbeständig stängselstolp?

och smågranar – kostnad eller tillgång vid gallring? Enen och granen kommer att användas till gärdesgård.
kostnad gärdesgård/m?

vad betyder:

m3fub=fast kubikmeter under bark

m3to=fast kubikmeter toppmätt under bark

One Comment

  • Hej Håkan!
    Tack för pratstunden vid besöket 18-19/8. Vi har som sagt planer på liknande aktiviteter i Värmland och jag blir sugen på att testa din skogsbrukningsprincip på ett område med stort aspbestånd där granarna tränger sig upp underifrån. Skulle vilja ta bort det mesta av granen och återskapa några som ängslyckor inne i skogen längs en bäck. Funderar på att ta näver kring midsommar som ett sätt att öka avkastningen från björkbeståndet. Verkar betalas bra, 350:-/kg har jag sett exempel på.

    Reply

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.