References

REFERENCES

some of our satisfied guests in the wood hermitage, lectures & events

Naturvårdsverket
WWF
Skogsstyrelsen
Tillväxtverket
Östsam / Östsvenska turistrådet
LRF
Örebro universitet
Linköpings Universitet
Karlstad Universitet
Umeå Universitet
Lunds universitet
Biologiska Yrkeshögskolan
SLU skogsmästarskolan
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Hemslöjden i Östergötland
Smålands Turism AB
Stora Enso
Holmen
Toyota
Volvo
Anthropologie
NC Nordic care
Sweco
Monki
.
.
.