Vi bor också här

Här på gården bor det också några hästar, kor och får …
Korna är minikor av rasen Dexter och heter Märta, Mira, Bella och Lillit. Tjuren heter Dave.  Hästarna är ryska basjkirer och heter Nikolaj och Maluchka. Fåren är gotlandsfår. Alla djur är väldigt vänliga – men man bör inte gå in till baggarna och man bör heller inte gå mellan kon och hennes kalv ifall hon har en kalv. Har man med sig hund så bör man inte ha med sig hunden i de hagarna där det går djur! Går du genom en stängd grind så måste den stängas bakom dig så att inga djur kan smita ut. 

Märta: ”Det är tack vare oss alla det är så vackert här! Vi betar hagarna och i skogen och vi efterbetar slåtterängarna. Utan oss skulle det öppna blommande landskapet snart växa igen. ”