Urnaturs bokningsvillkor

 

Vi reserverar oss för ändringar i dessa nya bokningsregler och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om resande, sammankomster, matservering och boendeverksamhet.

 

Generell bokningsinformation för våra online-bokningar 

Observera att vid gruppbokningar och konferenser som bokas genom offert gäller särskilda bokningsvillkor för gruppbokningar.

  

BOKNING & BETALNING

Du som bokar boende, aktiviteter, samt övriga produkter och tjänster som erbjuds av Urnaturs online-bokningar, erhåller en bekräftelse med ett unikt bokningsnummer. Denna bekräftelse är ditt avtal med Urnatur och innehåller de produkter, tjänster, tider samt villkor som du överenskommit med Urnatur.
Du är själv skyldig att kontrollera att bokningsbekräftelsen stämmer så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Du måste vara minst 18 år fyllda för att boka/ingå avtal med Urnatur.

 

Vänligen notera att det inte går att göra preliminära bokningar via hemsidan. För att bekräfta bokningen måste du ange dina kortuppgifter i samband med bokningen. Det innebär att hela beloppet debiteras ditt bank- eller kreditkort i samband med köp. Det är heller inte möjligt att betala via bankgiro. Du betalar hela bokningsbeloppet direkt vid bokningstillfället. Bokningssumman debiteras ditt betal- eller kreditkort. Samtliga priser är angivna inklusive moms. Alla bokningar bekräftas via e-post.

 

Visa och Mastercard betalning sker via PAYEX infrastruktur som är en 3D-Secure och det är ett branschledande system för säkerhet och förebyggande av bedrägerier.

 

AVBOKNINGSVILLKOR

Kostnadsfri avbokning fram till och med 40 dagar innan ankomst.

39-11 dagar före ankomst debiteras/återbetalas 50% av bokningsbeloppet vid avbokning.

Vid avbokning senare än 10 dagar före ankomst debiteras 100% av bokningsbeloppet, dvs ingen återbetalning.


Bokningar som görs med specialerbjudanden eller tidigare bokningsvillkor omfattas ej av dessa villkor utan styrs då av villkoren som kommunicerats i samband med bokning.

Om du bokar flera stugor online gäller stugorna som enskilda enheter. Dvs du kan avboka en stuga enligt gällande avbokningsregler utan att du måste avboka hela bokningen. 

 

Genom att du betalar accepterar du våra avbokningsvillkor. 

 

Reklamation

Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart till anläggningen.
Om du underlåtit att söka rättelse under vistelsetiden, kan du inte i efterhand kräva ersättning. Om du ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta framföras skriftligen snarast möjligen och senast 7 dagar efter din avresa från Urnatur.
Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden ARN. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter.

 

Personuppgiftslagen (PUL)
Genom att betala samtycker du till att personuppgifter får behandlas av Urnatur. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Urnatur har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden.
Urnatur säkerställer att dina uppgifter behandlas säkert och enligt god sed.

 

Resegaranti

Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Resegarantilagen skyddar resenärer när de köper en paketresa av en arrangör som ställt garantier till Kammarkollegiet. Det betyder att du som köper en paketresa hos Urnatur är försäkrad om resan avbryts på grund av att hotellet gått i konkurs. En paketresa är ett arrangemang som består av en transport tillsammans med inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med turisttjänster som t ex hyra av bil, om resan varar i mer än 24 timmar eller omfattar övernattning. Resan ska säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Vid köp av endast inkvartering gäller inte lagen. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Urnatur har ställt statlig resegaranti hos Kammarkollegiet och vi uppfyller samtliga krav gällande bankgarantier och försäkringar. Observera att detta endast gäller en paketerad resa (som i detta fall inkluderar t ex kurs) och inte gäller om du t.ex. enbart köper mat & logi (våra naturnätter).

 

Reservation
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under prisernas giltighetstid.

Vi reserverar oss för lagändringar, prisändringar och hinder enligt Force Majeure som ligger utanför vår kontroll. I de fall då resan på grund av angivna skäl inte kan genomföras är Urnatur fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

 

FORCE MAJEURE

Force Majeure betyder ovanliga, oförutsebara och oundvikliga händelser utanför arrangörens (Urnaturs) kontroll, som utgör ett hinder för att resan inte kan genomföras. Händelser som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Både gästen och värden har rätt att träda ifrån avtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som ingen kunnat förutse eller påverka. Värden (Urnatur) är i så fall skyldig att fortast möjligt betala tillbaka vad som betalats, efter avdrag för den eventuella nytta gästen haft av stugan/lägenheten.
Under dessa förhållanden är arrangören (Urnatur) fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

 

 

GÄSTENS SKYLDIGHETER

– att bevaka din e-post och vara tillgänglig på det telefonnummer du angett vid bokningen.

– att kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du fått den och meddela eventuella felaktigheter direkt till oss, info@urnatur.se eller ring på 0733-702687.

– att följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för din stuga och skogseremitagets övriga faciliteter. Tänk på att du är ansvarig för de eventuella skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.

– Stugan/lägenheten får inte användas till något annat än vad som avtalades vid bokningen och fler personer får ej  övernatta i stugan/lägenheten, än vad som uppgavs vid bokningen. 

– om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till Urnatur har vi rätt att omedelbart avhysa gästen från boendet/området om rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse. I det fallet sker ingen återbetalning för resterande vistelsetid.

– om du har något klagomål vänligen kontakta oss så att eventuella oklarheter kan lösas under din vistelse.

– vänligen uppge vid bokningstillfället om du lider av någon form av matallergier eller annan viktig information. Vi ber dig vara tydlig och specificera om du har speciella önskemål.

– att aldrig publicera eller sprida fotografier av Urnatur för kommersiella syften utan ett skriftligt godkännande från Urnatur. Och att alltid uppge Urnatur som plats i anslutning till bilder som du väljer att publicera i t.ex. din privata blogg, portfolio, och/eller andra icke-kommersiella medier.

 

ÖVRIG INFORMATION

Ta med lämpliga kläder för att kunna vara utomhus i alla väder. Skor som klarar lite väta, vår och höst kan det vara bra att ta med ficklampa och tofflor. 

Incheckning – sen ankomst

OBS incheckning senast kl. 17.00 (naturnätter).
Samling kl 17.00 vid utomhusköket (gå ner mot sjön och håll vänster) för genomgång och praktisk information.

 

tider
incheckning: 15:00 – 17:00
utcheckning: 11.00

måltider som ingår
vid vistelse 2 nätter (exempel fredag-söndag):
2x frukostbuffé, 2x middag, 1xlunch (lördag)

Lunchen går inte att flytta till fredag eller söndag.

Om man bokar flera nätter är lunch inkluderad alla mellanliggande dagar – se även beskrivning av våra naturnätter under ”boka” för mer information.

 

Naturen: sommartid kan man räkna med viss förekomst av flugor, getingar och andra insekter. 

 

Avslutar med lite TIPS:

– Om ni t ex är några vänner som ska boka en resa till Urnatur och du vet inte säkert hur många personer ni blir: Det är lättare att lägga till personer i efterhand än att dra av. Så boka hellre i underkant och lägg till personer om det tekniskt är möjligt i din bokning. T ex boka 3p i vargkåtan och lägg till en fjärde person senare. 

 

– Vissa ändringar på din bokning, som t ex att lägga till en stuga eller person, kan du göra via hemsidan genom att logga in på din sida. Login och lösenord hittar du i bokningsbekräftelsen.

 

– Kolla över dina försäkringar innan du bokar. Om du betalar med kort kan du ha ett visst försäkringsskydd beroende på bank och betalkort. Har du en reseförsäkring eller annan försäkring som täcker inställd resa pga t ex sjukdom eller att du blivit av med jobbet kan du räkna med att försäkringsbolagen kräver sjukintyg eller andra intyg för att din försäkring ska återbetala resan.

 

OBS:

Bokningar som är gjorda med tidigare bokningsvillkor styrs då av villkoren som kommunicerats i samband med den bokningen.

 

En vanlig fråga vi får: ”Hur tidigt måste vi boka?” Jag brukar svara så här:
Om du är flexibel med vilken stuga och vilket datum du vill boka så kan du vänta med att boka och avvakta t ex Corona-läget och boka spontant. 

Vill du däremot vara säker på att du får bo i din favoritstuga och det ska vara ett särskilt datum så ska du däremot förstås inte vänta med att boka…

 

Sist men inte minst: Vi reserverar oss för tryckfel på denna sida